Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر علیرضا فرزاد رادیولوژیست

دکتر علیرضا فرزاد

متخصص رادیولوژی

 

دریافت پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان

عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران