Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
آمادگی
آمادگی سونوگرافی شکم لگن

1 ) بیمار باید 5 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشد .

2 ) بیمار باید 24 ساعت قبل از مراجعه از خوردن غذای چرب ، نفاخ ، لبنیات ، حبوبات و زرده تخم مرغ خودداری کند .

3 ) همراه داشتن مدارک سونوگرافی قبلی شکم و لگن الزامی است .

4 )  جهت انجام تصویر برداری حدود 1/5 ساعت زمان انتظار را در نظر بگیرید .

 

آمادگی ام آر آی سینه

1 ) اگر سینه های بیمار پروتز نباشد ، باید بین روز 7 تا 14  عادت ماهانه انجام میشود و برای تعیین وقت باید بین روز 1 تا 6 عادت ماهانه تماس گرفته شود .

2 ) اگر سینه های بیمار پروتز باشد نیازی به انجام ام آر آی در روز 7 تا 14  عادت ماهانه  نیست و هر زمانی میشود جهت انجام وقت گرفت .

3 ) اگر بیمار یائسه باشد نیازی به انجام ام آر آی در روز 7 تا 14  عادت ماهانه  نیست و هر زمانی میشود جهت انجام وقت گرفت .

آمادگی داپلر کلیه

1 ) بیمار باید 5 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشد .

2 ) شب قبل از مراجعه یه لیوان عرق نعناع میل شود .

3 ) بیمار باید 24 ساعت قبل از مراجعه از خوردن غذای چرب ، نفاخ ، لبنیات ، حبوبات و زرده تخم مرغ خودداری کند .

5 )  جهت انجام تصویر برداری حدود 1/5 ساعت زمان انتظار را در نظر بگیرید .

آمادگی باریوم سوالو ( عکس رنگی از مری )

1 ) بیمار باید از شب قبل کاملاً ناشتا باشد .

2 ) بیمار باید هنگام مراجعه دو بسته پودر سولفات باریم همراه داشته باشد .

 

 

 

آمادگی UPPER GI + ترانزیت روده کوچک

1 )  بیمار باید 12 ساعت قبل از انجام کاملاً ناشتا باشد ( مصرف آب و دارو بلامانع است )

2 ) شب قبل از مراجعه شام سبک میل شود ( میوه  ،  سبزیجات  و  لبنیات اصلاً مصرف نشود )

3 ) بیمار هنگام مراجعه سه بسته پودر سولفات باریم همراه داشته باشد .

 

 

آمادگی IVP

1 ) شب قبل از مراجعه شام سبک ( ترجیحاً سوپ بدون حبوبات و سبزیجات و شیر ) مصرف شود .

2 ) یک ساعت بعد از صرف شام 1 شیشه روغن کرچک یا شربت سناگراف میل شود .

3 ) از 24 ساعت قبل از انجام ، سبزیجات ، شیر و حبوبات مصرف نشود .

4 )  آزمایش کراتین خون برای بیماران بالای 50 سال و بیماران دیابتی الزامی می باشد .

5 ) همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی ( سی تی اسکن و سونوگرافی ) الزامی است .

 

 

آمادگی KUB

1 ) شب قبل از مراجعه شام سبک ( ترجیحاً سوپ بدون حبوبات و سبزیجات و شیر ) مصرف شود .

2 ) یک ساعت بعد از صرف شام 1 شیشه روغن کرچک میل شود .

3 ) قبل از خواب 3 عدد قرص جویدنی دایمیتیکون مصرف شود .

4 ) از 24 ساعت قبل از انجام ، سبزیجات ، شیر و حبوبات مصرف نشود .

 

آمادگی MRCP

1 ) به مدت 24 ساعت قبل از انجام از مصرف غذاهای چرب ، نفاخ ، زرده تخم مرغ ، لبنیات و حبوبات خودداری شود .

2 ) بیمار باید 12 ساعت قبل از انجام کاملاً ناشتا باشد ( حتی آب )

3 ) در هنگام مراجعه بیمار باید یک عدد رانی آناناس همراه داشته باشد ( توجه : فقط رانی آناناس )

4 ) جهت انجام تصویر برداری حدود 2 ساعت زمان انتظار را در نظر بگیرید .

آمادگی ام آر آی با تزریق

1 ) بیمار باید تا 3 ساعت قبل از عمل ناشتا باشد .

2 ) آزمایش کراتین خون برای بیماران بالای 50 سال الزامی می باشد .

3 ) جهت انجام تصویر برداری حدود 2 ساعت زمان انتظار را در نظر بگیرید .

آمادگی سی تی آنژیوگرافی قلب

1 ) بیمار باید تا 6 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشد .

2 )  مصرف قرص متفورمین ، به مدت 48 ساعت قبل از انجام قطع شود .

3 ) به مدت 12 ساعت قبل از انجام ، چای و قهوه میل نشود .

4 )  آزمایش کراتین خون برای بیماران بالای 50 سال الزامی می باشد .

5 ) برای انجام این کار بیمار نباید مبتلا به آثم باشد .

6 ) زدودن موهای قفسه سینه توسط آقایان الزامی است .

7 ) بیمار باید 4 عدد قرص متورال تهیه کرده و از دو روز قبل از مراجعه هر روز یک عدد میل کند . همچنین یک عدد قرص صبح روز مراجعه میل نموده و یک عدد همراه با خود به مرکز بیاورد .