Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
کلینیک تخلیه کیست هیداتیک

کیست هیداتیک بیماری انگلی است که بوسیله لارواکینوکوکوس ایجاد می‌گردد . اعضاء مختلفی از بدن (بیشتر کبد و ریه) در این بیماری گرفتار میشوند.

 

Cureus | Abdominal Hydatidosis: Unusual and Usual Locations in a North Indian Population

درمان رایج کیست هیداتیک جراحی میباشد که با عوارض بعد از عمل همراه است. وجود پاره‌ای از بیماریهای زمینه‌ای سبب اشکال در عمل جراحی و یا افزایش عوارض میگردد. کارآیی و مفید بودن درمانهای دارویی هنوز مورد بحث است ولی در میان داروهای موجود آلبندازول از سایر داروها موثرتر است. متاسفانه این نوع درمان نیز همیشه موفقیت آمیز نمی‌باشد و ادامه چنین درمانی مستلزم عوارض و هزینه سنگینی است‌.

 

Cureus | Management Outcome in Simple and Complex Hydatid Cysts of Lung

 

روش دیگر درمان که نسبت به موارد ذکر شده موثرتر و نیز کم عارضه می باشد تخلیه کیست هیداتیک توسط یک سوزن باریک از طریق پوست و با هدایت سونوگرافی می باشد در این روش ابتدا به بیمار مقدار هشتصد میلی‌گرم آلبندازول در دو روز مساوی صبح و شب به مدت ده روز و از طریق خوراکی داده می شود و این درمان بیست روز پس از تخلیه کیست نیز ادامه می یابد. عمل تخلیه پوستی با هدایت سونوگرافی انجام شده و کیست باسوزن باریکی تخلیه می گردد

 

Imaging of Hydatid Disease with a Focus on Extrahepatic Involvement |  RadioGraphics