Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر محمد رضا عابدینی  رادیولوژیست اینترونشنیست

دکتر محمد رضا عابدینی
رادیولوژیست اینترونشنیست

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1372
دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1377
فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای ( اینترونشن ) در سال 1389
فوق تخصص در انجام روشهای غیر تهاجمی
اینترونشن و آنژیوگرافی در زمینه های تشخیصی ، درمانی از قبیل
– مالفورماسیون های عروقی
– آمبولیزاسیون و تخریب تومورها
– بلوک عصبی در کنترل دردهای مقاوم به درمان
– استنت گذاری مجاری صفراوی
– درمان واریس
– آمبولیزاسیون تومورهای سر و گردن و تعبیه پورت شیمی درمانی