Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر علیرضا عزیز آهاری رادیولوژیست

دکتر علیرضا عزیز آهاری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی :

دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران

دارای مدرک دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه تهران

عضو انجمن رادیولوژی ایران و اروپا

دارای بورد تخصصی رادیولوژی