Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر شهرام اخلاقپور رادیولوژیست ، اینترونشنیست

دكتر شهرام اخلاق پور

متخصص رادیولوژی

اینترونشنیست (رادیولوژی مداخله ای)

شماره نظام پزشکی : 35933

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک فلوشیپ ام ار ای قلب و عروق از اتریش

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو انجمن رادیولوژی ایران

عضو انجمن سرطان ایران