Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
آگوست 14, 2022
سمینار دو روزه آشنایی مقدماتی با درمان های پیشرفته با دستگاه توموتراپی

مرکز پرتو درمانی پردیس نور نیلو
با همکاری
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سمینار دو روزه آشنایی مقدماتی با درمان های پیشرفته با دستگاه توموتراپی
دارای ۶ امتیاز باز آموزی
زمان :
ششم و هفتم مرداد ماه سال 1401