Info @ pardisnoor
آدرس:سعادت آباد، خیابان ۲۵
( شهید قره تپه ای ) پلاک ۵
تلفن : ۴۱۹۴۳-۰۲۱ , ۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
فکس : ۸۸۶۸۷۹۶۶
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
آوریل 28, 2018
راه اندازی سیستم نویگیشن در مرکز پردیس نور

راه اندازی سیستم نویگیشن برای فیوژن تصاویر سی تی اسکن یا ام آرآی با سونوگرافی REAL TIME مایکروویو به کمک فیوژن ام آر و انجام سونو در مرکز تصویر برداری پردیس نور

در این روش موقعیت پروپ با سنسورهای مغناطیسی مونیتور می شود و تصاویر ام آر آی بیمار در دستگاه سونوگرافی LOAD میگردد و به کمک نواحی آناتومیک به یکد یگر فیوز می شوند و با حرکت پروپ سونو در هر پلان ام آرآی در همان جهت بازسازی REAL TIME   نیز انجام می شود .