Info@pardisnoor.com
تلفن : ۴۱۹۴۳-۰۲۱
۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
بخش کولونوسکوپی

بخش کولونوسکوپی ( بزودی )

کلونوسکوپی روشی است که در آن یک پزشک متخصص با استفاده از یک لوله بلند، انعطاف‌پذیر و باریک (که در انتهای آن یک دوربین و چراغ کوچک نصب شده است)، داخل راست‌روده و روده بزرگ (کولون) را مشاهده می‌کند. به این لوله باریک “کولونوسکوپ” یا “اسکوپ” می‌گویند. کلونوسکوپی می‌تواند تحریک، تورم بافت روده، زخم‌ها، پلیپ روده بزرگ و سرطان کولون را نشان دهد.

 

 

کلونوسکوپی را برای غربالگری سرطان روده بزرگ، به ‌ویژه برای افراد بالای ۵۰ سال، کسانی که سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ یا پولیپ دارند، و به ‌ویژه افرادی که در آن‌ها فاکتورهای خطر بسیار بالا می‌باشد، تجویز می‌کنند. کلونوسکوپی یک روش تشخیصی است که به پزشک توانایی مشاهده و ارزیابی تمام طول روده بزرگ را می‌دهد. کلونوسکوپی می‌تواند در شناسایی مشکلات روده بزرگ، مانند نشانه‌های اولیه سرطان، بافت‌های ملتهب، وجود زخم و خونریزی کمک کند.

همچنین از کلونوسکوپی برای غربالگری سرطان روده بزرگ نیز استفاده می‌شود. آندوسکوپ لوله‌ای بلند، انعطاف‌پذیر و دارای منبع نوری است (همچنین با نام کولونوسکوپ نیز شناخته می‌شود)، که از طریق مقعد به داخل روده‌ها وارد می‌شود. علاوه بر ایجاد امکان مشاهده داخل روده بزرگ، کولونوسکوپ این توانایی را برای پزشک فراهم می‌کند تا بتواند در داخل روده شست‌وشو، مکش، تزریق هوا انجام دهد و یا با ابزارهای جراحی به روده دسترسی پیدا کند. در طول یک کلونوسکوپی، ممکن است پزشک بخشی از بافت یا پولیپ را به جهت آزمایش‌های بیشتر، نمونه‌برداری کند. همچنین پزشک می‌تواند در طول کلونوسکوپی به درمان مشکلات احتمالی مشاهده شده در روده‌ها بپردازد.

کلونوسکوپی روشی است که در آن یک پزشک متخصص با استفاده از یک لوله بلند، انعطاف‌پذیر و باریک (که در انتهای آن یک دوربین و چراغ کوچک نصب شده است)، داخل راست‌روده و روده بزرگ (کولون) را مشاهده می‌کند. به این لوله باریک “کولونوسکوپ” یا “اسکوپ” می‌گویند. کلونوسکوپی می‌تواند تحریک، تورم بافت روده، زخم‌ها، پلیپ روده بزرگ و سرطان کولون را نشان دهد.

کلونوسکوپی را برای غربالگری سرطان روده بزرگ، به ‌ویژه برای افراد بالای ۵۰ سال، کسانی که سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ یا پولیپ دارند، و به ‌ویژه افرادی که در آن‌ها فاکتورهای خطر بسیار بالا می‌باشد، تجویز می‌کنند. کلونوسکوپی یک روش تشخیصی است که به پزشک توانایی مشاهده و ارزیابی تمام طول روده بزرگ را می‌دهد. کلونوسکوپی می‌تواند در شناسایی مشکلات روده بزرگ، مانند نشانه‌های اولیه سرطان، بافت‌های ملتهب، وجود زخم و خونریزی کمک کند.

همچنین از کلونوسکوپی برای غربالگری سرطان روده بزرگ نیز استفاده می‌شود. آندوسکوپ لوله‌ای بلند، انعطاف‌پذیر و دارای منبع نوری است (همچنین با نام کولونوسکوپ نیز شناخته می‌شود)، که از طریق مقعد به داخل روده‌ها وارد می‌شود. علاوه بر ایجاد امکان مشاهده داخل روده بزرگ، کولونوسکوپ این توانایی را برای پزشک فراهم می‌کند تا بتواند در داخل روده شست‌وشو، مکش، تزریق هوا انجام دهد و یا با ابزارهای جراحی به روده دسترسی پیدا کند. در طول یک کلونوسکوپی، ممکن است پزشک بخشی از بافت یا پولیپ را به جهت آزمایش‌های بیشتر، نمونه‌برداری کند. همچنین پزشک می‌تواند در طول کلونوسکوپی به درمان مشکلات احتمالی مشاهده شده در روده‌ها بپردازد.