Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر حسن مددی رادیولوژیست

دکتر حسن مددی

بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه تهران

دارای مدرک تخصصی تصویربرداری و اینترونشن