مركز تصویر برداری پردیس نور (Pardis Noor Medical Imaging Center)

 

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان 25، پلاك 5، مركز تصویربرداری پردیس نور

Address: No,5, 25th street, Saadat Abad Avenue, Tehran , Iran

 

شماره تلفن (Tel):

0098-21-88694682

0098-21-88684706

فاكس (Fax):

0098-21-88687966

 

پست الكترونیكی (Email address)

 info@pardisnoor.com

 

مركز تصویربرداری پردیس نور در نقشه تهران (Location  on the map)

 


 

ارتباط با ما:

موضوع:

نام:

متن پیام: