گالری

آماده سازی كلینیك پردیس نور

افتتاحیه مرکز تصویر برداری پردیس نور

جشن افتتاحیه مرکز تصویر برداری پردیس نور

استقبال پردیس نور از نوروز91

جشن پایان سال كاری 90 در سفره خانه سنتی لانه کبوتر

برگزاری مراسم ضیافت افطار مرداد 91 در رستوران سنتی شهربانو

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری سال 92

جشن پایان سال کاری 91

استقبال پردیس نور از نوروز 93

جشن پایان سال کاری 92 در هتل بزرگ فردوسی

برگزاری مراسم ضیافت افطار مرداد 93 در مجتمع فرهنگی عقیق

برگزاری کارگاه آموزشی workshop درمان واریس با چسب

استقبال پردیس نور از نوروز 94

جشن پایان سال کاری 93 در رستوران سنتی شبهای حافظیه

مراسم تولد همکاران پردیس نور

تصاویر مربوط به تیم فوتبال پردیس نور

مراسم ضیافت افطار 94 در رستوران سنتی

مراسم نذری عاشورا در پردیس

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco