کلینیک

لیست کلینیک ها

کلینیک ها

كلینیك واریس

كلینیك واریس

كلینیك ستون فقرات

كلینیك ستون فقرات

كلینیك پستان

كلینیك پستان

پورتهای وریدی یا كاشتی

پورتهای وریدی یا كاشتی

ورتبروپلاستی

ورتبروپلاستی

درمان تومورهای ریوی با مایکروویو

درمان تومورهای ریوی با مایکروویو

درمان تومورهای ریوی با امواج رادیویی

درمان تومورهای ریوی با امواج رادیویی

درمان تومورهای کبدی با مایکروویو

درمان تومورهای کبدی با مایکروویو

رادیوفرکوئنسی ندولهای تیروئید

رادیوفرکوئنسی ندولهای تیروئید

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز

نمونه گیری از جفت جنین CVS

نمونه گیری از جفت جنین CVS

رادیوكموآمبولیزاسیون تومورهای كبد

رادیوكموآمبولیزاسیون تومورهای كبد

رادیوفرکوئنسی رحم RF.A

رادیوفرکوئنسی رحم RF.A

کموآمبولیزاسیون تومورهای کبدی

کموآمبولیزاسیون تومورهای کبدی

رادیو فرکوئنسی فیبرومهای رحمی

رادیو فرکوئنسی فیبرومهای رحمی

كلینیك بررسی سلامت جنین NT

كلینیك بررسی سلامت جنین NT

شیمی درمانی مستقیم تومور رتینوبلاستوما چشم

شیمی درمانی مستقیم تومور رتینوبلاستوما چشم

FNA  تیروئید

FNA تیروئید

استنت گذاری مجاری صفراوی  &درناژ صفرا

استنت گذاری مجاری صفراوی &درناژ صفرا

امبولیزاسیون شریان چپ معده جهت کاهش وزن

امبولیزاسیون شریان چپ معده جهت کاهش وزن

امبولیزاسیون پروستات جهت درمان بزرگی حجم پروستات

امبولیزاسیون پروستات جهت درمان بزرگی حجم پروستات

نمونه برداری یا بیوپسی

نمونه برداری یا بیوپسی

کرایوتراپی رحم

کرایوتراپی رحم

امبولیزاسیون همانژیوم کبد

امبولیزاسیون همانژیوم کبد

امبولیزاسیون فیبروم رحم

امبولیزاسیون فیبروم رحم

رادیو فرکوئنسی استوئید استوما

رادیو فرکوئنسی استوئید استوما

سوزاندن تومورهای كبدی با امواج رادیویی

سوزاندن تومورهای كبدی با امواج رادیویی

بیوپسی توده پستان تحت هدایت ام آر آی

بیوپسی توده پستان تحت هدایت ام آر آی

آمبولیزاسیون ورید پورت جهت افزایش حجم بافت سالم کبد

آمبولیزاسیون ورید پورت جهت افزایش حجم بافت سالم کبد

کرایو ابلیشن عود کانسر پروستات

کرایو ابلیشن عود کانسر پروستات

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco