پرسنل

پرسنل

اسماعیل خان محمدی
مرتضی سالمی
احمد سوری
محمد گنجعلی
احمد محمدی
پویا قلی پور
حجت قلی پور
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
هانیه فخاری
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
جلیل نور محمدی
حمیرا شیری
مرتضی حسین زاده
اسماعیل سوری
امیر اسماعیل
مهسا علمی نوین
محمد حسین سپاه امیری
میلاد سوری
مجید لک
سارینا کامران راد
حمید عباسی
ویشتاسب کامران راد
لیلا واعظی
زهره زارهشی
صمد حریر فروش
سمانه عابدینی
عاطفه فراست
مرجان زهره وند
سهیلا صحت بخش
عاطفه واعظ
صدیقه رستمی
علیرضا باقیه
ندا عسگری
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco