توصیه های پزشکی

اخبار و رویداد ها

همکاران

کلینیک ها

كلینیك واریس كلینیك ستون فقرات كلینیك پستان پورتهای وریدی یا كاشتی ورتبروپلاستی درمان تومورهای ریوی با مایکروویو درمان تومورهای ریوی با امواج رادیویی درمان تومورهای کبدی با مایکروویو رادیوفرکوئنسی ندولهای تیروئید آمنیوسنتز نمونه گیری از جفت جنین CVS رادیوكموآمبولیزاسیون تومورهای كبد رادیوفرکوئنسی رحم RF.A کموآمبولیزاسیون تومورهای کبدی رادیو فرکوئنسی فیبرومهای رحمی كلینیك بررسی سلامت جنین NT شیمی درمانی مستقیم تومور رتینوبلاستوما چشم FNA تیروئید استنت گذاری مجاری صفراوی &درناژ صفرا امبولیزاسیون شریان چپ معده جهت کاهش وزن امبولیزاسیون پروستات جهت درمان بزرگی حجم پروستات نمونه برداری یا بیوپسی کرایوتراپی رحم امبولیزاسیون همانژیوم کبد امبولیزاسیون فیبروم رحم رادیو فرکوئنسی استوئید استوما سوزاندن تومورهای كبدی با امواج رادیویی بیوپسی توده پستان تحت هدایت ام آر آی آمبولیزاسیون ورید پورت جهت افزایش حجم بافت سالم کبد کرایو ابلیشن عود کانسر پروستات
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco