پرسش های متداول

آمادگیهای لازم جهت انجام ام ار ای بدون تزریق چه می باشد ؟


جهت انجام تصویربرداری ام ار ای MRI بدون تزریق لازم است :
   همراه داشتن درخواست پزشک ارجاع دهنده (نسخه ام ار ای)
  2- همراه داشتن مدارک قبلی مربوط به سابقه بیماری از قیبل سی تی اسکن ,ام ار ای  ,رادیولوژی  ,سونوگرافی  ,اسکن هسته ای , جواب پاتولوژی , سابقه جراحی  
3- ناشتایی سبک و کم حجم  
4- حضور یک همراه جهت انجام امور پذیرش
5- نوشتن مشخصات دقیق و شرح کامل و دقیق  بیماری و سابقه های درمانی مانند شیمی درمانی ,رادیوتراپی ,جراحی  در برگه شرح حال
6- مطلع کردن پذیرش ازداشتن  استنتهای قلبی , باطری قلبی ,ترکش , پیس میکر گلوله ,ساچمه , شنت مغزی, اندام مصنوعی (دست ,پا) پروتز گوش  دریچه مصنوعی قلب
7 - جهت انجام تصویربرداری ام ار ای لازم است حداقل 2 ساعت در مرکز حضور داشته باشید   

آمادگی لازم جهت انجام سی تی اسکن قلب (عروق کرونر) چه می باشد؟

آمادگیهای لازم جهت انجام MRCP چه می باشد؟


1- 24 ساعت قبل از تصویربرداری , از خوردن غذاهای چرب و لبنیات خودداری نمایید.
2- حداقل 12 ساعت قبل از تصویربرداری ناشتا باشید 
3- مدارک قبلی و سابقه بیماری را همراه داشته باشید 
4- یک عدد رانی آناناس همراه داشته باشید 

در صورت صلاحدید پزشک و در مواقع ضروری بدون ناشتایی نیز قابل انجام می باشد  .

آمادگیهایی لازم جهت انجام سونوگرافی چه می باشد؟

 بستگی به نوع سونوگرافی دارد 

سونوگرافی کلیه مثانه: مثانه پر
سونوگرافی شکم و لگن : 6 ساعت ناشتایی و مثانه پر
سونوگرافی پستان : آمادگی فیزیکی ندارد فقط همراه داشتن مدارک قبلی و ماموگرافی
سونوگرافی بیضتین : ندارد
سونوگرافی نسج نرم اندامها: زدودن موهای زائد 
سونوپرافی کالر داپلر اندامها : ندارد
سونوگرافی کالر داپلر کلیتین :
سونوگرافی کالر داپلر کاروتید : ندارد
سونوگرافی جنین در ماههای ابتدای بارداری با هماهنگی پزشک جهت مثانه پر
سونوگرافی بارداری : ندارد
سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی : ندارد
سونوگرافی ترانس واژینال :
سونوگرافی ترانس رکتال پروستات :
سونوگرافی غربالگری :  

آمادگیهای لازم جهت انجام نمونه برداری (بیوپسی) چه می باشد؟آمادگیهای لازم جهت انجام بیوپسی ( نمونه برداری )

1- ناشتایی به مدت 3 ساعت
2- همراه داشتن درخواست پزشک ارجاع دهنده 
3- همراه داشتن آزمایش های انعقاد خون
4- همراه داشتن مدارک قبلی از قبیل سی تی اسکن , ام ار ای , سونوگرافی ,, جواب پاتولوژی ,سابقه جراحی 
 5- حضور یک همراه بجهت انجام امور پذیرش
6-مطلع کردن پزشک از سابقه بیماری قلبی ,آسم,دیابت,تشنج و ...
7- مطلع کردن پزشک از حساسیتهای دارویی


بعد از انجام نمونه برداری و تحیل نموه به آزمایشگاه   
 

در صورت بروز حساسیت نسبت به ماده حاجب چه تمهیداتی لازم می باشد؟


بعد از انجام تصویربرداری با تزریق ماده حاجب ممکن است دچار حساسیت مانند کهیر, خارش , ویا تورم و التهاب در سطح پوست بدن شوید .
در این مرکز بعد از انجام تصویربرداری به شما یک برگه داروی ضد التهاب داده می شود که در صورت بروز موارد فوق باید استفاده نمایید . در صورت عدم پاسخ داروها به حساسیت بلافاصله مرکز تصویربرداری را مطلع نموده و یا به مرکز تصویربرداری مراجعه نمایید تا تمهیدات لازم  انجام شود .  .   

آمادگیهای لازم جهت انجام اسکن هسته ای قلب چه می باشد ؟

جهت انجام تصویربرداری با بیهوشی چه آمادگیهایی لازم می باشد؟


در صورت انجام تصویربرداری همراه با بیهوشی لازم است  6 ساعت ناشتایی کامل داشته و در صورت حساسیت دارویی و یا سابقه بیماری پزشک متخصص بیهوشی را مطلع نمایید.
در کودکان و نوزادان ساعت ناشتایی متفاوت می باشد که در صورت نیاز از واحد نوبت دهی کسب اطلاع نمایید. 

آمادگیهای لازم جهت انجام نمونه دبرداری از جفت جنین (CVS) و آمنیوسنتز چه می باشد؟جهت انجام نمونه برداری از جفت جنین یا آمنیوسنتز لازم است

یک نفر همراه جهت انجام امور بیمار  حضور داشته باشد.
 در صورت داشتن حساسیت دارویی یا سابقه بیماری پزشک معالج را مطلع نمایید . 
لازم است بعد از انجام نمونه برداری 24 ساعت استراحت نمایید.
بعد از انجام نمونه برداری و یا آمنیوسنتز در صورت ابریزش و یا لکه بینی به مدت یکهفته استراحت نمایید
در صورت ادامه لکه بینی و یا ابریزش سونوگرافی جنین , یکهفته بعد از نمونه گیری توصیه می شود
عوارض  نمونه برداری از جفت جنین یا آمنیوسنتز  2% احتمال سقط می باشد
در صورت داشتن تب و لرز حتما به متخصص زنان خود مراجعه نمایید.    .

جهت انجام اقدامات اینترونشن که نیازبه بیهو شی دارد؟جهت انجام اقدامات اینترونشنال با بیهوشی مانند بیوپسی ,رادیو فرکوئنسی ,درناژو ... لازم است :

1- ناشتایی کامل به مدت 6 ساعت 
2- همراه داشتن مدارک مربوطه به سابقه بیماری مانند سی تی اسکن , ام ار ای , سونوگرافی و..
3- همراه داشتن آزمایشهای انعقاد خون
4-زدودن موهای زائد ناحیه مورد عمل
5- مطلع کردن پزشک معالج از سابقه بیماری و حساسیت دارویی
6- حضور یک همراه جهت انجام امور بیمار 
7- رعایت مواردیکه بعد از انجام عمل توصیه می شود  
  
 

چه آمادگیهایی جهت انجام سی تی اسکن با تزریق لازم می باشد ؟آمادگیهای لازم جهت انجام سی تی اسکن با تزریق 

1- ناشتایی به مدت 3 ساعت قبل از انجام اسکن
2- همراه داشتن مدارک قبلی و سابقه بیماری
3- انجام آزمایش کراتینین خون جهت بیماران بالای 50 سال
4- مطلع کردن پذیرش و  آماده ساز بیمار از سابقه بیماری و حساسیتهای دارویی
5- نوشتن  دقیق و کامل شرح حال و سابقه بیماری در برگه شرح حال  

 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco