کلینیک و بخش ها

نمونه برداری یا بیوپسی


     
نمونه برداری یا بیوپسی :
  
در مواردیکه منشاء ضایعات یا ماهیت آن مشخص نباشد, نیاز به نمونه برداری از ضایعه می باشد .
در دهه اخیر نمونه برداری با روشهای غیر جراحی انجام می شود . نمونه برداری  یا بیوپسی با هدایت سونوگرافی  یا سی تی اسکن توسط سوزن مخصوص بیوپسی بداخل ضایعه انجام می پذیرد . در این روش نیازی به بیهوشی و یا بستری نمی باشد . این کار با بی حسی موضعی و بصورت سر پایی انجام می شود .و از مناطق مختلفی مانند کبد ,ریه ,استخوان ,پروستات ,غدد, پستان , کلیه , پانکراس , تیروئید و... می توان با این روش نمونه برداری کرد

نمونه برداری از ریه : 
نمونه برداری از کبد : 
نمونه برداری از کلیه : 
نمونه برداری از پانکراس : 
نمونه برداری از پستان : 
نمونه برداری از مهره :نمونه برداری از پروستات : 
نمونه برداری از تیروئید  
آمادگیهای لازم جهت انجام نمونه برداری

همراه داشتن مدارک تصویربرداری مربوطه
ناشتایی به مدت 3 ساعت
 همراه داشتن آزمایشهای انعقاد خون
حضور یک نفر همرا جهت انجام امور اداری

عوارض نمونه برداری

 احتمال خونریزی و عفونت می باشد که در صورت افت فشار یا احساس درد شدید در ناحیه مورد نظر پزشک مربوطه مطلع و اقدامات لازم انجام می پذیرد
در صورت بروز تب  و لرز بعد از نمونه برداری پزشک معالج را مطلع نمایید تا اقدامات لازم انجام شود .

توجه کنید:
بعد از  تحویل نمونه از کلینیک همراه با درخواست پزشک , شما جهت ارزیابی نمونه گرفته شده  به پاتولوژی ارجاع داده می شوید .
 پس از دریافت جواب پاتولوژی به پزشک معالج خود جهت تعیین نوع درمان مراجعه نمایید .   
  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco