همکاران

دكتر نوید توفیقی راد


دکتر نوید توفیقی راد  


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


 شماره نظام پزشکی :79140 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی
 
فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی 

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از امریکا 

 دارای مدرک فلو شیپ نورو رادیولوژی از امریکا
    

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco