همکاران

دكتر علیرضا عزیز آهاریدکتر علیرضا عزیز آهاری  

 متخصص رادیولوژی ,سونوگرافی

شماره نظام پزشکی : 105133

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی  تهران

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه  
  
 

   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco