همکاران

دكتر محمد سلطانیدکتر محمد سلطانی  


 متخصص رادیولوژی ,سونوگرافی

شماره نظام پزشکی: 123566

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  تهران

  فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن رادیولوژی ایران  
  
 

   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco