همکاران

دكتر میترا آرامی


دکتر میترا آرامی متخصص رادیولوژی , سونوگرافی

شماره نظام پزشکی : 97443 

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن رادیولوژی ایران  
  


   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco