همکاران

دکتر عزیز آهاری


دکتر علیرضا عزیز آهاری


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی :

دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران 

دارای مدرک دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه تهران 

عضو انجمن رادیولوژی ایران و اروپا 

دارای بورد تخصصی رادیولوژی

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco