همکاران

دكتر محمد رضا ظفرقندیدکتر  محمد رضا ظفر قندی 

متخصص جراحی عمومی

 فوق تخصص جراحی عروق و تروما

شماره نظام پزشکی : 22513 

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  

فارغ التحصیل  دکترای تخصصی  جراحی عمومی  از دانشگاه تهران   
  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco