اخبار

جدیدترین درمان بزرگی پروستات های خوش خیم به روش امبولیزاسیوندر مردان جوان ,پروستات تقریبا به اندازه یک گردو است . با افزایش سن  ,حجم این غده نیز افزایش می یابد  به این افزایش اندازه ,بزرگ شدن خوش خیم پروستات (BPH) می گویند .

  امبولیزاسیون پروستات یکی از روشهای بسیار نوین درمان بزرگی خوش خیم پروستات می باشد که تحت هدایت دستگاه تصویربرداری همراه با بی حسی موضعی از طریق آنژِوگرافی قابل انجام می باشد که نتایج بسیار خوبی داشته است . بدین صورت که از طریق آنژیوگرافی وارد عروق مورد نظر شده و ترکیب داروی  مسدود کننده بداخل شریان مورد نظر تزریق می گردد و باعث درمان این بیماری می گردد. و انجام این عمل نیازی به بیهوشی ندارد و جایگزین مناسب جراحی می باشد . fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco