اخبار

برای اولین بار بیوپسی توده پستان تحت هدایت ام آر آی در مرکز پردیس نور راه اندازی گردید


برای اولین بار بیوپسی توده پستان تحت هدایت ام آر آی در مرکز پردیس نور راه اندازی گردید در این روش نمونه ای از بافت پستان تحت هدایت ام آر آی برداشته می شود . با هدایت ام آر آی موقعیت ضایعه موجود در بافت پستان و محل قرار گیری سوزن بیوپسی برای گرفتن نمونه تعیین می گردد . 
سوزن بیوپسی از طریق پوست وارد ضایعه شده و نمونه بافت را خارج می کند . 
 این تکنیک نسبت به جراحی کم تهاجمی تر بوده و در مقایسه با روش بیوپسی تحت ماموگرافی دارای اشعه نمی باشد و از طرفی دیگر دقت بسیار بالاتری در ناحیه مشکوک جهت بیوپسی دارد . 
زمان بهبود بیمار پس از بیوپسی کوتاه بوده و بیمار به سرعت به کارهای روزمره باز می گردد . 
دقیق ترین روش بررسی ضایعات پستان ام آر ای می باشد و به علت دقت بالا ممکن است ممکن است ضایعات کوچکی در ام آر آی مشاهد شوند که که در
 ماموگرافی و یا سونوگرافی قابل روئیت نیستند . 
لذا تنها با این روش می توان از این ضایعات مشکوک نمونه برداری کرد . در این روش امکان بیوپسی و یا وکیوم بیوپسی فراهم می باشد . 
زمان تقریبی انجام این کار حدود سی دقیقه خواهد بود . 

کاربردهای شایعه بیوپسی تحت هدایت ام آر آی عبارتند از : 

توده مشکوک که که در سایر روش های تشخیصی دیده نمی شود . 
نواحی با به هم ریختگی بافتی
نواحی با تغییرات بافتی غیر طبیعی 

این تکنیک نیازمند بیهوشی نبوده و و صرفا با بی حسی موضعی قابل انجام می باشد . 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco