اخبار

استقبال پردیس نور از بهار 94


اوایل اسفند ماه هر سا ل پردیس نور حال هوای عید  را زودتر از هر جای دیگری بخود میگیرد . تا  تمامی مراجعین که در این یکماه مانده به سال نو به این مجموعه می آیند  , شاهد  سفره هفت سین   که از اداب و رسوم اصیل ایرانی هست باشند . زیراعید نوروز پیام آور سبز شدن , نو شدن و رویش دوباره است و احساس امید و دلگرمی را ایجاد می کند که بسیار  خوشایند می باشد . ما هم در این روزهای پایانی سال آرزوی سلامتی برای تمامی ایرانیان عزیز داریم پیشاپیش سال نو مبارک    
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco