اخبار

اولین مدرسه تالاسمی ایران

اولین مدرسه تالاسمی ایران با مدیریت انجمن تالاسمی ایران در تاریخ 10 تا 12 اسفند 90 در رامسر با حضور 200 بیمار تالاسمی و بیش از 20 متخصص و سخنران از سراسر ایران برگزار گردید.

حامیان این برنامه آموزشی شركت های مختلف دارویی ، تجهیزات پزشكی و مركز تصویربرداری پردیس نور كه ارائه دهنده خدمات مختلف درمانی به این بیماران هستند بود.fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco