اخبار

کرایو ابلیشن عود کانسر پروستات بعد از جراحی


سرطان پروستات 

سرطان پروستات دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در مردان است . سرطان پروستات می تواند دارای رشد اهسته بوده و زمانی طولانی تا بروز  علائم بالینی آن داشته باشد . در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و  تهاجم تومور به بافت های دیگر امکان پذیر می شود . در چنین مواردی فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش دامنه آن بسیار کوتاه است . 
در مواردیکه سلولهای سرطانی در درمان اولیه کاملا زدوده و نابود نشده باشد , شرایط رشد و تکثیر سلولهای بدخیم سرطانی محیا می شود این بدین معنی نیست که درمان ناقص یا اشتباه انجام شده بلکه اکثرا در درمان بیماریهای سرطان عود بدخیمی شایع می باشد . ممکن عود سرطان بصورت سرطان ثانویه نمایان شود . (متاستاز) بدین صورت که سلولهای سرطانی در یک ارگان دیگر بدن شروع به رشد و تکثیر می نماید . 


اخیرا درمان بسیار جدیدی جهت بیمارانیکه دچار عود کانسر پروستات می شوند در مرکز تصویر برداری پردیس نور ارائه شده است .
کرایو ابلیشن , تکنیک تخریب سلول توسط سیستم سرمایش یا فریز کردن می باشد . با این تکنیک دمای سلول سرطانی را به .. سانتیگراد رسانده و باعث از بین رفتن سلول سرطانی می شود . این تکنیک  دارای مزیتهای بسیاری در درمان عود سرطان می باشد 


انجام این عمل چه در درمان اولیه سرطان و چه در عود بافت سرطان می تواند نتایج بسیار موثری در کنترل و درمان سرطان داشته باشد . بخصوص زمانیکه بیمار شرایط بیهوشی یا جراحی نداشته باشد این عمل پیشنهاد می شود .


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco