اخبار

فوم اسکلروتراپی واریس با تکنیک فشرده سازی film compression foam sclerotherapy


حضور دکتر اخلاقپور در کنگره قلب و عروق در مرکز همایش های رازی 

در تاریخ هشتم آذر ماه تا دهم آذر ماه سال 1396


 جهت جلوگیری از تغییرات رنگ پوست در واریسهای سطحی نسبتاً بزرگ ، روش جدیدی  با استفاده از چسباندن بیوفیلم بر روی پا در کلینیک واریس مرکز پردیس نور برای اولین بار در ایران بعنوان یک روش جدید و ابتکاری استفاده شده است . 
در این روش بعد از تزریق فوم از یک بیوفیلم نازک جهت بانداژ پا استفاده می گردد .
از مزایای این نوع بانداژ امکان انجام ورزش و استحمام می باشد . 
مرکز پردیس نور اولین مرکز در دنیا می باشد که از این روش نوین ابتکاری استفاده می نماید . 


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco