اخبار

تصویربرداری و نمونه برداری مردان نمکی زنجان


انجام تصویر برداری و نمونه برداری از سالم ترین و کامل ترین مومیایی کشف شده در معادن نمک زنجان ( مردان نمکی زنجان ) 

توسط پروفسور فرانک روهلی و دکتر شهرام اخلاقپور در مرکز تصویر برداری پردیس نور واقع در سعادت آباد fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco