اخبار

برگزاری جشن افتتاحیه مرکز تصویر برداری پردیس نوردر رستوران نارنجستان موسسین, میزبان تمامی دوستانی که در افتتاح و راه اندازی مرکز تصویربرداری پردیس نور حضور داشتند , بودند.
 در این مراسم جناب آقای دکتر شهرام اخلاقپور با سمت مدیر عامل از تمامی دوستان , همکاران و  نماینده شرکتها و تمامی عوامل  دست اند کاری که در این مجموعه تلاش نمودند, تشکر و قدردانی نمودند.  


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco