اخبار

یازدهمین كنگره سراسری مدیكال انكولوژی و هماتولوژی

بازدهمین كنگره سراسری مدیكال انكولوژی و هماتولوژی و همایش بیماریهای پرستاری انكولوژی و هماتولوژی از تاریخ 6 الی 8 اردیبهشت 91 در هتل المپیك تهران در حال برگزاری می باشد.

در این كنگره كه با حضور بیش از 200 متخصص هماتولوژی و انكولوژی ، جراح انكولوژی، و پزشكان عمومی در حال برگزاری است شركت های مختلفی شامل دارویی،تجهیزات پزشكی و مركر تصویربرداری پردیس نور در فضای نمایشگاهی حضور دارند.

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco