اخبار

فوم اسکلروتراپی واریس با تکنیک فشرده سازی film compression foam sclerotherapy


حضور دکتر اخلاقپور در کنگره قلب و عروق در مرکز همایش های رازی 
در تاریخ هشتم آذر ماه تا دهم آذر ماه سال 1396 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco