اخبار

RF.A ندولهای تیروئید در پردیس نور


سوزاندن ندولهای  تیروئید با امواج رادیوئی (Radio Freqency Ablation)


ندولهای تیروئید پدیده شایعی در جمعیت کشور ما می باشد و معمولا میزان تشخیص بوسیله اولتراسونوگرافی بطور قابل توجهی افزایش می یابد .
بیشتر ندولهای تیروئید خوش خیم هستند اما برخی از این ندولها بدلایل زیبایی علائم بالینی مانند درد و یا ترس از تبدیل شدن به انواع بدخیمی باید درمان شوند.
درمان اصلی ندولهای خوش خیم تیروئید جراحی و یا درمانهای طبی (دارویی)  می  باشد . اما جراحی عوارض خاص خودرا دارد همچنین استفاده از داروهای هورمونی بعنوان مهار کننده ندولهای تیروئید هنوز مورد بحث است .
 یک تکنیک کم تهاجمی جدید است که برای درمان ضایعات خوش خیم و بدخیم در بسیاری از بیماریها استفاده می شود بنابراین روشهای غیر جراحی کم تهاجمی d; مانند تزریق الکل اتانول ابلیشن و سوزاندن بافت با لیزر نتایج خوبی را نشان داده است . سوزاندن بوسیله امواج رادیوئی یک تکنیک کم تهاجمی جدید است که برای درمان ضایعات خوش خیم و بد خیم در بسیاری از بیماریها استفاده می شود . این تکنیک بدلیل کاربری اسان و کنترل محدود ناحیه مورد نظر امروزه مطرح و مورد استقبال است . اخیرا در ندولهای تیروئید تکنیک رادیو فرکوئنسی جهت درمان عود سرطان تیروئید و ندولهای خوش خیم تیروئید استفاده می شود . در چندین مطالعه منتشر و ثابت شده است که سوزاندن با امواج رادیویی در کاهش حجم ندول بین 46.6%-79.7% تا 6 ماه پس از رادیو فرکوئنسی گزارش شده است . از مزایای مهم این روش می توان عدم تغییر صدا ،سوختگی پوست,تشکیل هماتوم ،آسیب به اعضای حیاتی گردن و عفونت در بیمار اشاره نمود.
  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco