اخبار

برگزاری مراسم نذری ظهر عاشورا در مرکز تصویر برداری پردیس نور


هر سال ظهر عاشورا در پردیس نور هیجان خاصی وجود داره هر کسی هر کاری از دستش بر بیاد کوتاهی نمی کنه و با حسی که در دل دارند به ادای نذر کمک می کنند .   


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco