اخبار

برگزاری مراسم افطاری 93

مراسم ضیافت افطاری مرکز تصویربرداری پردیس نور در تاریخ 93/5/2 با حضور تمامی پرسنل ،همکاران پزشک کارشناسان ،سهامداران و اعضای هیات مدیره و خانواده های گرامیشان در مجتمع فرهنگی عقیق برگزار شد .


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco