اخبار

شیمی درمانی مستقیم شریان افتالمیک در تومور رتینوبلاستوما


این نوع تومور شبکیه چشم را درگیر می کند که اکثرا کودکان و نوزادان و حتی جنینهاقبل از تولد به این سرطان مبتلا می شوند . شیوه های متداول درمان این تومور جراحی ,کرایوتراپی,لیزر درمانی,پرتودرمانی  وشیمی درمانی می باشد 


شیمی درمانی مستقیم تومور رتینوبلاستوما شریان افتالمیک

این روش تحت هدایت دستگاه تصویربرداری همراه با بیهوشی سبک انجام می شود . بدین صورت که کاتتر مخصوص از طریق آنژیوگرافی وارد شریان خون رسان تومور شده و داروی شیمی درمانی بداخل تومور بطور مستقیم انجام می شود . که نتایج بسیار خوبی در بر داشته است .   .fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco