اخبار

برای اولین بار اندازه گیری چربی کبد توسط ام آر آی در مرکز پردیس نورکبد چرب
 
کبد چرب (Fatty Liver )  یا استئاتوز وازه کلی برای اشاره به جمع شدن چربی در کبد است . وجود چربی در کبد طبیعی می باشد اما اگر این میزان از چربی بیشتر از 5 تا 10 درصد وزن کل کبد شود , فرد به بیماری کبد چرب دچار شده است . کبد چرب یک بیماری درمان پذیر است   . 

 


ارزیابی چربی کبد توسط تصویربرداری از طریق MRI

در حال حاضر تصویربرداری از طریق MRI دقیق ترین و مورد توجه ترین روش تصویربرداری برای ارزیابی وضعیت کبد چرب و اندازه گیری میزان چربی کبد محسوب می شود . بر اساس استانداردهای موجود برای درجه بندی کردن ذخیره چربی ,MRI به عنوان یک روش تصویربرداری غیر تهاجمی روش بسیار دقیق برای ارزیابی وضعیت ذخیره چربی کبد نسبت به دیگر روشها ی تصویربرداری موجود از امتیاز خاصی بر خوردار است . 

این روش تصویربرداری امسال برای اولین بار در تهران مرکز تصویربرداری پردیس نور مورد بهره برداری قرار گرفت. در این روش با استفاده از چندین حالت تصویربرداری و محاسبات لازم  , درصد ابتلای سلولهای کبدی با چربی بصورت کمی  مشخص می شود . 
تعیین میزان کمی میزان چربی کبد می تواند نقش موثری در ارزیابی اثر بخشی روش های درمانی داشته باشند . 
    
 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco