اخبار

برگزاری مراسم جشن پایان سال 95

برگزاری جشن پایان سال 95 و استقبال از بهار 96 در تاریخ 20/12/95 در رستوران لانه کبوتر با حضور پرسنل ، پزشکان ، همکاران ، کارشناسان ، سهامداران ، اعضای هیئت مدیره ، همراه با خانواده های محترمشان انجام شد .  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco