اخبار

برگزاری مراسم جشن پایان سال 90


امسال اسفند ماه 90 موسسین تصویربرداری پردیس نور  میزبان تمامی کارکنان پردیس نوردر رستوران سنتی لانه کبوتر بودند. بعد از جشن افتتاحیه مرکز این دومین گردهمایی بمناسبت استقبال از بهار و رفع خستگی در یکسال گذشته برگزار شد . و با استقبال خیلی خوب همکران مواجه شد . 
با آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمام ایرانیان عزیز 
پیشاپیش سال نو مبارک fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco