اخبار

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

 سی و چهارمین  کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ 11 تا 14 اردیبهشت توسط انجمن علمی رادیولوژی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد . fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:[email protected]      Design By Simiaco