اخبار

برگزاری مراسم جشن پایان سال 91مراسم جشن پایان سال 91 و استقبال از بهار 92 در رستوران سنتی لانه کبوتر برگزار شد . هدف موسسین تصویربرداری پردیس نور از برگزاری این مراسم, ایجاد رفع خستگی و جمع شدن تمامی کارکنان بهمراه خانوادهایشان در کنار هم  می باشد . با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمام ایرانیان عزیز .
پیشاپیش سال نو مبارک.  
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco