اخبار

برگزاری مراسم جشن پایان سال 92


امسال نیز مانند سالهای قبل مراسم جشن پایان سال و استقبال از بهار 93 در رستوران سنتی هتل فردوسی برگزار شد که موسسین میزبان تمامی همکاران کارشناسان پرسنل و تمامی کسانی که در این سالها در مرکز تصویربرداری پردیس نور ارائه خدمات داشتند , بودند .
 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco