اخبار

برگزاری مراسم افطار تیرماه 94رمضان کریم

مرکز تصویربرداری پردیس نور , هر ساله در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم ضیافت افطاری می نماید . که عمده میهمانان پزشکان , کارشناسان  و پرسنل شاغل  همراه با خانوادهای  محترم می باشد . امسال این ضیافت در رستوران سنتی شهربانو برگزار گردید .      
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco