اخبار

جدیدترین درمان چاقی و کاهش وزن به روش امبولیزاسیون


جدیدترین درمان چاقی به روش امبولیزاسیون شریان معده 


  امروزه چاقی و اضافه وزن گریبان گیر یبسیاری از افراد جامعه می باشد . معضل چاقی بدنبال افزایش استفاده از غذای چرب و پر کالری می باشد. 
اغلب کسانی که اضافه وزندارند و تصمیم به کاهش وزن  می گیرند بدنبال راه حلی آسان و غیر قابل برگشت می باشند .

یکی از جدیدترین روشهای درمانی کاهش وزن که بصورت سرپایی و بدون بیهوشی انجام می شود امبولیزاسیون شریان چپ معده می باشد . 
امبولیزاسیون شریان چپ معده یکی از روشهای موثر و مناسب در کاهش اشتهای افراد چاق می باشد تا بدین وسیله به وزن دلخواه خود برسند .
این عمل توسط متخصصین مجرب  اینترونشنیست رادیولوژیست در مرکز تصویربرداری پردیس نور قابل انجام می باشد .
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco